Studieresa med klassenStudieteknikförlaget håller föreläsningar i effektivt lärande för privatpersoner, skolor och företag.

Studieteknikförlaget är ledande på utbildningar i effektivt lärande eller studieteknik i Sverige. Vi har under åren utbildat mer än 35 000 personer inom näringsliv, universitet, högskolor, gymnasieskolor och andra läroinrättningar. Utvärderingsresultaten har visat att alla kan bli effektivare i sin inlärning och därigenom öka sina kunskaper. Våra främsta uppdragsgivare är universitet och högskolor där vi ofta är ett återkommande moment i grundutbildningen. Våra uppskattade föreläsare håller utbildningar över hela landet. Under höstarna har vi "öppna föreläsningar" som privatpersoner kan anmäla sig till.

Låt en utbildningsdag i effektivt lärande bli första steget i en tänkt utbildningssatsning på ditt företag!

Att gå en kurs i effektivt lärande är en värdefull insats för alla medarbetare som arbetar i ett föränderligt arbetsliv. Det är en konst att lära sig att lära. Våra kurser passar lika bra som en enskild insats eller som ett första steg i en längre utbildningssatsning. I andra sammanhang behöver du eller dina medarbetare istället lära ut eller presentera information till andra människor. Studieteknikförlaget har kurser i presentationsteknik.

Hitta fina billiga kontorsstolar på morekontor.se.

Gå gärna en rundtur på vår hemsida, träffa våra föreläsare, läs om våra kurser och litteratur. Våra kurser och utbildningar är mycket uppskattade och har blivit uppmärksammade i media. Under referenser kan du läsa om hur kursdeltagarna uppfattar våra föreläsningar. Tar plugget tid från städningen tycker vi du ska använda rut-avdraget till hemstädning. Städenergi städar hemma hos dig som bor i Stockholm.

"Kunskap är näring för själen", PLATON