Studieresa med klassenStudieresa med klassen

Spetsa dina studier med en skolresa som din klass kombinerar med studierna. Det är allmänt vedertaget att studieresor ger fördjupad kunskap som eleverna minns länge. Studieresmålen aktiverar alla sinnen och skapar samtalsämnen, även utanför klassrummet. Kursinnehåll kopplas till verkliga erfarenheter och skapar bra associationer. Studenternas nyfikenhet triggas och inspirerar till fördjupade sökningar i kursämnena.

Pengar till klassen

I Sverige finns lagar som reglerar att alla studenter i skola och institut som erhåller stöd från offentliga medel ska ges samma möjligheter utan diskrimination. Detta är en viktig värderingsfråga och för att klassresor ska kunna anordnas kan klassen bedriva inkomstbringande aktiviteter. Sveriges största leverantör av produkter för att tjäna pengar till klassen är Kakservice. Där kan skolklasser och föreningar (t ex ideella studieföreningar) beställa kokosbollar och liknande produkter för att sälja med ca 35% förtjänst. Andra sätt för en klass att tjäna pengar till skolresan är att hjälpa lokala företag med enklare sysslor som exempelvis städning.

Resmål för skolresor

Resmålen kopplas till kursinnehåll för att ge bra studieresultat. I Sverige är spanska det populäraste språket att studera följt av tyska och franska. Behoven är stora för att utvecklas inom engelskan. Av kursernas popularitet följer att det är enklare att hitta arrangörer eller arrangera egna resor till resmål i länder där nämnda språk talas. Studier inom historia, religion, statsvetenskap och sport ger bredare valmöjligheter. Historiestudenter besöker gärna Auschwitz nära Krakow, studerande inom arkitektur reser till Barcelona och språkstudenter hittar en bra resort längst Englands södra kust. Mindre ambitiösa skolresor, men mer förekommande är inrikes resor där storstäderna med Stockholm och Göteborg toppar. Maila oss gärna tips till resmål och arrangörer av skolresor.

"Kunskap är näring för själen", PLATON